Modyfikacja oprogramowania sterowników automatycznych skrzyń biegów DSG i S Tronic

(kwoty brutto)

Tryby: D (Drive), S (Sport), E (Eco / Efficiency)

Modyfikacja podstawowa (pakiet):

 • Modyfikacja wartości bazowych punktów zmian i redukcji biegów
 • Weryfikacja i optymalizacja ogólna zarządzania pracą skrzyni biegów
 • Jeśli konieczne:
 • Modyfikacja wartości maksymalnych obrotów silnika na każdym biegu

* 850 zł

(za jeden tryb)

Modyfikacja rozszerzona (dodatkowo do powyższego pakietu):

 • Modyfikacja pełnej charakterystyki obrotowej tj. zwiększenie w pełnym zakresie responsywności/czułości skrzyni na żądania zadawane pedałem przyspieszenia, zarówno dla zmian jak i redukcji biegów

+ 550 zł

(za jeden tryb)

Pozostałe modyfikacje

Możliwy zakres modyfikacji:

 • Dezaktywacja funkcji żeglowania (coasting/sailing function)
 • Dezaktywacja wymuszonej redukcji biegu w trybie manualnym
 • Modyfikacja charakterystyki działania procedury startu (Launch Control)
 • Dla potrzeb późniejszej modyfikacji silnika:
 • Zwiększenie wartości limiterów momentu obrotowego
 • Zwiększenie wartości ciśnienia oleju dociskającego sprzęgła

od 100 zł

Programowanie sterownika skrzyni biegów

 • Odczyt i/lub zapis, aktualizacja oprogramowania sterownika skrzyni

** 300 zł

* Przy wyborze przez Klienta modyfikacji podstawowej więcej niż jednego trybu (np. D+S) - koszt modyfikacji podstawowej każdego kolejnego trybu wynosi 600 zł (rabat 250 zł). Kwota dopłaty do modyfikacji pełnej charakterystyki obrotowej (zwiększenia responsywności/czułości skrzyni na żądania zadawane pedałem przyspieszenia) dla każdego trybu z osobna jest stała i nie podlega rabatowaniu.

** Kwota ta doliczana jest jednorazowo tylko wtedy, kiedy Klient nie wybiera modyfikacji podstawowej przynajmniej jednego trybu (np. D lub S) oraz przy ponownym wgrywaniu przeprowadzonej wcześniej modyfikacji, która została utracona z winy Klienta lub podmiotów innych niż firma softVAG (np. w wyniku aktualizacji oprogramowania sterownika automatycznej skrzyni biegów w ASO).

Możliwość przeprowadzenia modyfikacji oraz jej zakres są zależne od typu skrzyni biegów, sterownika i jego oprogramowania, a także stanu technicznego pojazdu. Modyfikacje realizowane są dla skrzyń takich jak: DQ200, DQ250, DQ380, DQ381, DQ500, DL382, DL501, ale zdarzają się przypadki, w których modyfikacja nie jest możliwa. Potwierdzenie możliwości przeprowadzenia modyfikacji, a także ustalenie finalnego jej zakresu oraz charakterystyki dokonywane jest na miejscu indywidualnie po weryfikacji stanu rzeczy oraz po analizie potrzeb i oczekiwań Klienta. W przypadku znacznego zakresu modyfikacji lub zaistnienia sytuacji nieujetych w cenniku, wycena dokonywana jest indywidualnie.